AMD

Aldersbetinget nethinde degeneration

Aldersbetinget nethindedegeneration (AMD), også kendt som forkalkning, er en degenerativ lidelse i den centrale del af nethinden, hvor vi har det skarpe centralsyn. Det er den hyppigste årsag til synsnedsættelse blandt ældre og bliver hyppigere med stigende alder.

AMD skyldes tiltagende åreforkalkning i de arterier, der forsyner nethinden med ilt og næringsstoffer. Dette medfører, at nethinden begynder at fungere dårligere, og det centrale syn forringes.

AMD varierer meget i sværhedsgrad. I værste fald mister man centralsynet helt og bliver ude af stand til at læse og se ansigter. For langt de fleste medfører AMD kun lettere grader af synsnedsættelse og evt. synsforvrængning. Selv i værste fald bliver man ikke helt blind af AND, idet det perifere orienteringssyn forbliver upåvirket.

Tør AMD

Man skelner mellem den tørre og den våde form for AND. Den tørre form for AND er den mest almindelige og medfører som regel en meget langsom synsforringelse.

Våd AMD

Circa 10% af patienter med AMD udvikler den våde form for AMD. Overgangen til den våde form sker når nye blodkar dannes, i et forsøg på at bedre blodtilførslen til nethinden. De nye blodkar er imidlertid til større skade end gavn, da der siver væske ud gennem karvæggene. Herved opstår der væskeansamlig i nethinden, hvilket forringer nethindens funktion og også fremkalder et forvrænget billede, hvor f.eks.en lige linie vil forekomme buet. Desuden opstår der ofte blødninger fra de nye skrøbelige blodkar, ligesom der kan dannes arvæv.

Årsag

AMD skyldes måske en kombination af flere faktorer:
arv, alder, ernæring, rygning og ultraviolette stråler

Symptomer

Aftagende centralsyn. Ofte meget langsomt hos patienter med tør AMD, ofte væsentlig hurtigere hos patienter med våd AMD.
Vanskeligheder med at læse og med at udføre gerninger, der kræver godt detaljeret syn.
Forvrænget syn, hvor f.eks. en dørkarm ser buet ud, i stedet for at være lige.

Diagnose

Øjenlægen stiller diagnosen på basis af synsstyrke, Amsler undersøgelse, oftalmoskopi, øjenbaggrundsfotografering og evt. en OCT-scanning eller en kontrastundersøgelse af nethinden (fluorescens-angiografi).

Amsler-undersøgelse kan man selv foretage, evt direkte på komputerskærmen. Gennem læsebrillen undersøges med et øje af gangen ved at man ser på en lille prik i centrum af kortet. Alle lodrette og vandrette streger omkring prikken skal da se lige ud. Hvis der er huller i stregerne eller hvis stregerne buer i stedet for at være lige, bør man ikke vente med at få undersøgt sine øjne.
”Link til amslerkort”

Behandling

Der er ingen kendt behandling af tør AMD. Man ved at tobaksrygning kan forværre visse former for AMD, hvorfor ophør med rygning selvfølgelig kan bedre prognosen. Forsøg har vist at en forebyggende daglig indtagelse af en bestemt mængde af forskellige vitaminer og mineraler kan nedsætte risikoen for væsentlig synsforværring hos personer med tør AMD fra 33% til 22% set over en 7-årig periode. Tal med øjenlægen om du bør tage forebyggende behandling.

Våd AMD kan i dag behandles med indsprøjtning af Lucentis i det ramte øje, hvilket ofte kan bremse udviklingen og synstabet og iblandt ligefrem genvinde noget af det tabte syn. Det er vigtigt, at man kommer hurtigt under behandling, da man ved at en tidligere behandling i sidste ende resulterer i en bedre synsevne.

Lucentisbehandling må i dag efter forskrifter fra Sundhedsstyrelsen kun foregå på bestemte øjenafdelinger på offentlige sygehuse. Våd AMD betragte som en subakut tilstand, hvorfor behandlingen som oftest foretages inden for få uger.