Efterforløb:

Du skal dryppe det behandlede øje 4 gange dagligt med øjendråber, indtil du får fjernet kontaktlinsen på klinikken i Rungsted 3-5 dage efter laserbehandlingen. Efter 2-3 dage kan der være lidt irritation fra kontaktlinsen, og dit øje kan forbigående blive lidt rødt ligesom du kan have lidt tåreflåd.

Du vil også anskaffet nogle øjendråber, der kan modvirke disse gener. Efter at kontaktlinsen er fjernet skal du dryppe øjet 2 til 3 gange daglig med en anden dråbe i cirka 6 uger. Derudover kan det være behageligt i et par måneder, at dryppe øjet efter behov med kunstige tårer.

Dit syn kan godt være lidt sløret i starten, men 50% af de behandlede føler sig klar til at få ordnet det andet øje allerede efter en uge. Da vi således behandler et øje ad gangen, er de fleste i stand til at passe deres arbejde i normalt omfang. Synet kan variere lidt de første 3-6 måneder efter behandlingen.

Vi kontrollerer dig efter behov, men ser dig i hvert fald gerne igen efter 1, 3, 6 og 12 måneder. Mellem 5 og 10% af de behandlede kan med fordel få lavet yderligere en finjustering af laserbehandlingen, hvis synet ikke er helt tilfredsstillende.

En sådan genbehandling er gratis inden for det første år efter laserbehandlingen. Sandsynligheden for at skulle have lavet en genbehandling stiger, jo større en brydningsfejl du har fået behandlet. Du kan også risikere fortsat at skulle have en brille for at få helt skarpt syn. Når du når alderen for alderssyn (ca. 45 år), vil du få behov for en læsebrille.

Der vil stadig kunne ske en vis aldersbetinget udvikling i din tidligere nærsynethed men vi venter altid med en behandling til du har ligget stabilt i brydningsfejl i mindst 2 år.

Nogle laserbehandlede får lidt ringere nattesyn, men risikoen herfor mindskes ved at lave en wavefront-guided behandling.