Grå stær

Hvad er grå stær?

Øjets linse, der sidder inde bag pupillen, fungerer som en kameralinse, der samler lyset til et billede på nethinden. Ved grå stær bliver linsen uklar, hvilket medfører nedsat syn og eventuelt blændingsgener. Grå stær er oftest et aldersfænomen, der starter hos de fleste i 50- eller 60-års alderen. Hos andre kan den grå stær relateres til diabetes eller medicinering med steroider. Der kan dog gå mange år inden den grå stær giver symptomer og forringer livskvaliteten. Ved tidlig grå stær kan en brillejustering ofte midlertidigt forbedre synet. Når den grå stær påvirker dine daglige gøremål og din livskvalitet bør du overveje en operation for grå stær. Grå stær kan kun kureres ved en operation.

Inden grå stær operation

Inden en grå stær operation kommer man gennem en grundig øjenundersøgelse inklusive drypning med dråber, der udvider pupillen. Øjenlægen vil også undersøge om synet kan bedres tilstrækkeligt ved en justering af brillen.

Linsevalg

I dag er en grå stær operation ikke blot en grå stær operation. En grå stær operation er en enestående chance i livet, for at mindske afhængigheden af briller, eventuelt både på afstand og til læsning. Forestil dig at kunne hoppe ud af sengen om morgenen uden først at føle rundt efter dine briller eller at kunne gå i seng om aftenen uden at skulle kæmpe med kontaktlinsevæsker og –rengøring. Du kan måske opnå et liv uden briller og kontaktlinser.

Der er stor forskel på de kunstige linser, der skal erstatte øjets uklare linse. Med alle linser vil man i princippet kunne tilstræbe at fjerne langsynethed eller nærsynethed. Nogle linser er ”asfæriske”. Det vil sige, at de retter en naturlig optisk fejl i hornhinden, der ellers forringer kontrast- og mørkesyn. Såfremt der er en væsentlig bygningsfejl, kan man vælge en linse, der også retter bygningsfejlen (torisk linse), og derved have gode chancer for at opnå et godt afstandssyn uden briller. Det vil så stadig være nødvendigt at bruge læsebrille. Efter operationen kan man mindske en eventuel tilbageværende optisk fejl ved hjælp af nogle små snit i hornhinden (LRI), der mindsker en bygningsfejl. Endelig kan man ved laserbehandling eller ved at operere en lille kontaktlinse (Sulcoflex) ind i øjet mindske de fleste brydningsfejl, både lang- og nærsynethed såvel som bygningsfejl.

Hvis man ønsker at opnå stor uafhængighed af briller, også til læsning, findes er i dag en række velgennemprøvede linser, såkaldte livsstilslinser, man kan vælge imellem, hvis øjnene efter undersøgelse findes egnede til disse. Crystalens er en linse, der efterligner den naturlige unge linse, der stadig er i stand til at akkommodere. Crystalens giver, ved at forskyde sig inde i øjet, et skarpt billede på alle afstande. Dog må 40% af personer med Crystalens linser stadig bruge en svag læsebrille, hvis man skal læse noget rigtig småt.

Forskellige multifokale linser (RESTOR, M-Plus m.fl.) giver et godt syn både på afstand og tæt på og et knap så skarpt syn på mellemafstand, som f.eks. skærmafstand. I svag belysning kan øjne med disse linser have lidt sværere ved at skelne svage kontraster fra hinanden. Til gengæld kan over 95% af patienter med disse linser læse uden briller. Ofte kan man med fordel kombinere to forskellige typer linser, for at udnytte deres respektive fordele. Under 15% af patienter opereret på Rungsted Øjenklinik med disse livsstilslinser bruger nogensinde brille igen.
Alle patienter der overvejer livsstilslinser får på Rungsted Øjenklinik screenet deres nethinde med en OCT-scanner, hvor man kan se de enkelte cellelag i nethinden. Herved afsløres om der er forandringer i nethinden, der gør at man ikke kan få fuldt udbytte af livsstilslinserne. Herved nedsættes risikoen for kedelige overraskelser efter operationen.

Operation for grå stær

En grå stær operation er den hyppigst udførte operation i Danmark. Operationen er et lille indgreb i lokalbedøvelse (kun med øjendråber) og varer kun ca. 20 minutter. Du skal regne med at tilbringe 2 timer på klinikken i forbindelse med operationen og kan oftest genoptage dine normale aktiviteter dagen efter operationen.
Der er normalt over 99% chance for et fuldstændigt problemfrit forløb. Øjenlægen vil vurdere om der er specielle forhold ved dine øjne, der evt. kan øge risikoen ved operationen. Der er ingen operationer uden risiko for komplikationer. Heldigvis er risikoen for væsentlige komplikationer langt under 1 procent.

Operation på Rungsted Øjenklinik

Lad Rungsted Øjenkliniks evner og erfaring sikre dig det bedste resultat og behandling i forbindelse med din grå stær operation. Du får flere valgmuligheder inden for grå stær operationer inklusive mulighed for at vælge livstilslinser. Vi er en af de øjenklinikker i Danmark, der har mest og længst erfaring med livsstilslinser. Vi underviser kolleger i både grå stær operationer og i brugen af livsstilslinser. Din øjenlæge har over 20 års erfaring med private linseoperationer.

.