KLAGE OVER SUNDHEDSVÆSENET

Såfremt du ønsker at klage over den behandling du har modtaget, kan det gøres på:

http://stps.dk/da/borgere/klage-over-sundhedsvaesenet

Patienterstatningen

Hvis du mener du har fået en skade i forbindelse med behandlingen, kan du søge erstatning hos Patienterstatningen.

Patienterstatningen behandler ikke klager, men tager udelukkende stilling til, om du har fået en skade som følge af behandlingen og derudfra, om der efter loven er grundlag for at tildele erstatning.

 http://pebl.dk/Selvbetjening

INDBERET BIVIRKNINGER

Oplever du lægemiddelbivirkninger, kan du indberette dem.

meldenbivirkning.dk