Nærsynethed

naersynHvad er nærsynethed?

Nærsynethed opstår når lyset, der brydes i hornhinden og linsen kommer i fokus foran nethinden. Det vil sige, at øjets optik er for stærk i forhold til øjets længde. Oftest skyldes denne tilstand, at øjet er for langt, men iblandt skyldes nærsynethed, at øjets hornhinde eller linse bryder lyset kraftigere end normalt, mens øjets længde er normal. Det skarpe billede dannes derved foran nethinden, og der vil opstå et sløret billede på nethinden.

Nærsynetheden kan f.eks. rettes med en spredelinse (i form af en brille eller kontaktlinse) foran øjet, hvorved lysets stråler spredes, så de først samles længere bagud inde i øjet. Derved opnår man, at det skarpe billede dannes inde på selve nethinden. Kontaktlinser dog er normalt ikke egnede til børn under 16 år p.g.a. påvirkning af hornhinden.

Børn fødes med et øje på ca. 17mm længde. Øjet når ved 14 års alderen en længde på ca. 24mm. Ved nærsynethed vokser øjet for hurtigt, og væksten standser ofte først i 18-20 års alderen. I den alder vil den generelle modning af kroppens bindevæv (krydsbinding af kollagen) stabilisere øjet senehinde og væksten standser.
Hos nærsynede børn er der nedsat kollagen indhold i øjets senehinde, hvorved øjet giver mere efter for det lille overtryk, der er i øjet, og øjet bliver længere. Øjets længdevækst kan komme helt op på 1mm om året imod den normale vækst på ca. 0,1mm om året. Den gennemsnitlige længdevækst af øjet hos nærsynede danske børn i 8-12 års alderen er 0,25mm om året svarende til en øgning af nærsynetheden på ca. 0,5 dioptri om året. Øjet kan blive helt op til 30 mm langt.

Gener ved nærsynethed

Sløret syn på afstand, der kan rettes med brilleglas, kontaktlinser, laseroperation eller linseoperation. Nærsynethed er derudover forbundet med øget risko for synstruende øjenlidelser som nethindeløsning, AMD (nethindeforkalkning) og grøn stær. Skønsmæssigt halvdelen af de ca. 600 tilfælde af nethindeløsning om året i Danmark kunne forhindres, hvis man kunne forebygge nærsynethed over -3 dioptrier.Også et stort antal tilfælde af AMD og grøn stær ville kunne forebygges. Såvel kontaktlinsebrug som kirurgiske indgreb mod nærsynethed kan i sjældne tilfælde medføre synstruende komplikationer.

Ny medicinsk behandling af nærsynethed hos børn

Behandling med et stof, 7-methylxanthin, udvundet af kakao frugten øger øjets senehindes indhold af kollagen. Det er vist, at stoffet bremser udviklingen af nærsynethed hos forsøgsdyr. En 36 måneders undersøgelse af 61 nærsynede børn (gennemsnitsalder 11 år) viste at behandling med 7-methlxanthin i tabletform mindskede øjets længdevækst med ca. 50%. Så længe behandlingen fortsætter falder øjets længdevækst og væksten af nærsynethed falder. Når behandlingen afbrydes, bortfalder denne effekt.

Efter et års behandling af 10-13 årige nærsynede børn var øgningen i nærsynethed standset hos 47% af de børn, som fik 7-methylxanthin, mens det kun var tilfældet hos 17% af dem som fik kalktabletter. Tilsvarende var øjets længdevækst normaliseret hos 44% af de børn, som fik 7-methylxanthin, mod 14% hos de børn der fik kalktabletter.

Der har ikke vist sig nogen bivirkninger af behandlingen.

Undersøgelse og behandling

Barnet skal med 6 måneders mellemrum have målt øjets længde og øjets brydning efter drypning med en øjendråbe, der lammer øjets evne til at akkommodere i nogle timer. En forbigående bivirkning hertil er lidt synssløring, og, på grund af store pupiller, lysfølsomhed. Kan det herved konstateres, at øjet vokser hurtigere end normalt for alderen, kan man overveje at starte behandling med 7-methylxanthin.

Behandlingen består i en tablet (400mg) 7-methylxantin daglig indtil barnet vejer over 30 kg; herefter består behandlingen i 1 tablet 2 gange daglig indtil barnet fylder 18-19 år. For at følge effekten af behandlingen, gentages målingen af øjets længde og øjets brydning efter drypning med en øjendråbe en gang om året. I tilfælde af graviditet bør behandlingen afbrydes, ligesom man indtil videre bør afstå fra behandlingen i tilfælde af sukkersyge, epilepsi eller andre alvorlige kroniske tilstande.

Tabletterne produceres på Glostrup Apotek og kan bestilles hjem af andre apoteker. Et glas med 100 tabletter á 400 mg koster ca. 397 kr. (2011). Øjenlægen kan søge om 50% tilskud hos Lægemiddelstyrelsen. Ved behandling med to tabletter daglig er udgiften således 119 kr. om måneden, dog kun ca. 60 kr. hvis man også er medlem af sygeforsikringen ”Danmark”.

Man kan ikke gøre noget ved den nærsynethed, der allerede er udviklet. Det er derfor vigtigt, at starte behandlingen så tidligt som muligt. Desværre opdages nærsynetheden normalt først, når den er nået op på omkring -1 dioptri. Normalt vil et barn på 7 år fortsat være en smule langsynet. I modsat fald kan der være grund til at mistænke begyndende nærsynethed, især hvis en eller begge forældre er nærsynede. Man bør så måle barnets øjne med et halvt års mellemrum og herefter en gang om året, til man er sikker på, at der ikke er begyndende nærsynethed.

Få undersøgt om dit barn vil kunne have gavn af behandling mod nærsynethed.

Kontakt