Vigtig information:

Uofficielt er der desværre indført brugerbetaling for speciallægehjælp i Danmark. Politikerne har bare ikke fundet det belejligt, at informere befolkningen herom.

Alle speciallæger med aftale med den offentlige sygesikring har fået et overenskomstmæssigt påbud om ikke at øge deres omsætning med mere end ca 1% årligt i forhold til omsætningen i 2010.

Da den del af befolkningen der er over 65 år stiger med ca. 3% om året, og da denne befolkningsgruppes behov for speciallægeydelser er ca. 3 gange så stort som for resten af befolkningen, må man i 2012 forvente at ca 10% af alle med ønske/behov for en speciallægekonsultation, vil blive afvist/henvist til at prøve andre steder, i 2013 20%, 2014 30% etc..
Den eneste måde vi kan imødekomme disse 10 % af lægesøgendes behov, er derfor ved at tilbyde en konsultation uden for den offentlige sygesikring, altså en konsultation man selv, eller ens eventuelle sundhedsforsikring, betaler for.

Politikerne håber muligvis, at lægge nogle af de stigende udgifter til speciallægehjælp over på patienterne og forsikringsselskaberne. Desværre rammer “brugerbetalingen” helt i flæng, velhavende såvel som mindre velhavende, god såvel som mindre god skatteyder, mere eller mindre syge o.s.v..

Men man har altså valgt, at 90% stadig skal kunne behandles gratis, mens de sidste 10% skal betale selv, i stedet for at man har fordelt en egenbetaling ud på alle lægesøgende.

Vi beklager meget denne tingenes tilstand, men I skal udtrykke jeres eventuelle mishag på rette sted; d.v.s. over for politikerne, i form af læserbreve eller på anden vis.