Uklarheder i glaslegemet

Flyder

Spindelvæv eller fluer for øjet

De fleste mennesker har gennem store dele af livet bemærket nogle skyer eller tråde foran øjnene, der tydeligst fornemmes, hvis man ser på en hvid væg eller en blå himmel. Det skyldes små fortætninger eller uklarheder i glaslegemet, der kaster skygge på nethinden. De giver små eller ingen gener og behøver ikke at blive behandlet.

Glaslegemet, der udfylder tomrummet i øjet mellem linsen fortil og nethinden bagtil, bliver som led i den normale aldringsproces gradvist mere flydende og vil på et tidspunkt falde sammen. Når dette sker vil man måske opleve at se små ”lyn” for øjet, tydeligst i mørke, og der vil ofte fremkomme nogle halvgennemsigtige ”flydere” af form som myg, røghvirvler, vandmænd  eller tågebanker. De bevæger sig ofte langsomt og følger med ved øjenbevægelser. Det er vigtigt, at man ved nyopståede flydere kontakter en øjenlæge akut, da det i enkelte tilfælde kan udvikle sig til nethindeløsning.

Personer der er meget nærsynede, har gennemgået en øjenoperation, haft inflammation inde i et øje eller har været udsat for et traume mod et øje, har større risiko for at få gener fra flydere.

Flyderne er ufarlige og vil ofte aftage over dage, uger eller måneder, eller flytte sig så de ikke længere forstyrrer synet så meget. Hos enkelte mennesker vil flyderne vedblive med at sidde lige i synsaksen og være til stor gene i hverdagen, ved bilkørsel, skærmarbejde eller andre gøremål, der stiller store krav til synet.

Tidligere fik patienter ofte besked på at de måtte lære at leve med generne, da den eneste behandlingsmulighed var en mere omfattende operation, hvor man fjernede hele glaslegemet fra øjet. Ved denne operation var der en ikke uvæsentlig risiko for blandt andet nethindeløsning og grå stær, hvorfor man som regel frarådede operationen.

NY TEKNOLOGI

De senere år har vi imidlertid fået avancerede lasere, der er lavet specifikt til at kunne behandle flydere midt inde i glaslegemet. Behandlingen kaldes laser vitreolyse og er både non-invasiv, smertefri og meget sikker.

Hele 85% af patienterne opnår en markant eller fuldstændig afhjælpning af deres gener. Der er ingen specielle hensyn at tage efter behandlingen og patienterne kan fortsætte en normal livsførsel.

Behandlingen foretages med patienten siddende i en stol og varer ca. 20 minutter. Ved større eller mere diffuse flydere er en behandling ikke altid nok og der skal ofte 2 eller 3 behandlinger til. Med et kontaktglas på øjets overflade kan laserstrålen fokuseres direkte på flyderen, der fordamper under laserbehandlingen. Herved bliver glaslegemet atter klart og patienten slipper for de generende synsforstyrrelser.

I sjældne tilfælde kan der forekomme forbigående højt tryk i øjet efter laserbehandlingen og grå stær er også beskrevet efter laser vitreolyse. Begge dele kan man behandles for

Priser*:

                                                                                                      

Yag-laser vitreolyse
Én til tre behandlinger på ét øje:                                                    kr. 12.900

*priser pr 1/10 2019, der kan være foretaget prisændringer siden

Tilskud:

De fleste sundhedsforsikringer  og Danmark dækker hele eller en del af prisen for laseroperationen.