Undersøgelse:

For at afklare om dine øjne er egnede til laser skal du gennemgå en omfattende øjenundersøgelse på Rungsted Private Øjenklinik.

Hvis du opfylder følgende kriterier, er der stor sandsynlighed for at dine øjne er egnede til behandlingen:
Du er mindst 20 år gammel og er i det store og hele rask.

Din brille- eller linsestyrke må ikke have ændret sig væsentligt de sidste to år.
Begge dine øjne bør have et godt syn med briller eller linser.

Din brydningsfejl skal være inden for de anbefalinger, der er for laserbehandling; det vil sige mellem -1 og -10 for nærsynethed og mellem +1 og +3 for langsynethed inklusive en eventuel bygningsfejl på højst 5 dioptrier. Ligger du uden for disse grænser, kan dine øjne i stedet være egnede til en linseoperation.

Du er ikke egnet til laserbehandling hvis:

Du er gravid eller fortsat ammer.

Du tidligere har haft forkølelsessår (herpes simplex) i øjet.

Du får medicin, der kan påvirke helingsprocessen, f.eks. kemoterapi.

Et eller begge dine øjne har visse sygdomme eller keratokonus.

Øjentørhed kan midlertidigt forværres efter laseroperation ( dog mindre ved ASA end ved LASIK, hvor udtalt øjentørhed udgør en kontraindikation).

Hvis du fejler bestemte sygdomme som diabetes, SLE (lupus), ledegigt (rheumatoid artrit), en bindevævssygdom eller en auto-immun sygdom kan du være uegnet til behandling med laseroperation.

Vigtigt: Du må ikke have båret bløde kontaktlinser i en hel uge inden udmålingen og selve laserbehandlingen. Du må ikke have brugt hårde kontaktlinser i fire uger inden udmålingen og selve laserbehandlingen. Kontaktlinser ændrer midlertidigt hornhindens krumning, hvilket påvirker udfaldet af behandlingen.

Den endelige vurdering af din egnethed til laserbehandling foretages af din erfarne øjenlæge, baseret på en grundig undersøgelse af dine øjne. Vi mener, at det er meget vigtigt, at du er blevet undersøgt inden operationen af den læge, der skal behandle dig (og ikke blot på selve operationsdagen), og at din læge også selv står for de nødvendige besøg du aflægger på klinikken efter behandlingen. Vi lægger stor vægt på kontinuitet i behandlingen!